Walchers Jongerenkoor

Het Walchers Jongerenkoor is opgericht in 2011. Het koor telt nu ongeveer 60 leden.
Een keer per 3 weken repeteren we op donderdag met elkaar in Middelburg. Het repertoire is divers en veelzijdig. Onze dirigent is Peter Wildeman en Joost van Belzen is de vaste organist.
We hebben ook een eigen cd opgenomen ten bate van de ZGG namelijk Groot is Uw trouw!
Woon je in Middelburg of omstreken en zing je graag?? Kom dan eens vrijblijvend kijken en zingen op ons koor. Voor repetitiedata zie onze website.