Nieuws

INTERCLASSIC MUSIC HIGH LEVEL

Er is vraag naar cd's met een 'high level'. Dit brengt Interclassic Music ertoe om een aparte pagina aan te maken met de naam: Interclassic Music High Level. De cd's die op deze pagina verschijnen doen aan een aantal muzikale voorwaarden. Ook heeft Interclassic Music hier een speciaal logo voor ontwikkeld....
Lees meer

Cantate ‘Licht der Wereld’

Deze cd verschijnt in september Kleinkoor Concertino o.l.v Martin Zonnenberg voert de premiere uit van Cantate Licht der wereld. Het is een cantate over de schepping van de wereld, de zondeval, de verlossing in Jezus, en de wederkomst van Jezus en het eeuwig Licht. Het is prachtig opgebouwd incl. recitatieven van Jacob Schenk: tenor en Jaap Kramer: bas. André van Vliet: piano,...
Lees meer