Martin Zonnenberg

Martin ZONNENBERG (1958) had reeds op jonge leeftijd belangstelling voor het koninklijk instrument: het orgel. Al op 12-jarige leeftijd begeleidde hij een aantal koren.
Hij behaalde de Diploma's KOORDIREKTIE (den Haag) en SCHOOLMUZIEK (Len­nards Instituut, den Bosch).
Martin Zonnenberg is als organist verbonden aan de Ned.Herv. Kerk te Sliedrecht (Naber-orgel, 1852) en Nieuwpoort (van den Heuvel-orgel, 1976)
Hij is dirigent van het Chr.Slie­drechts Man­nen­koor "Ichthus" (170 leden) en het Kleinkoor 'Concertino'.
Verder is hij samensteller en arrangeur van het bekende TV-programma 'Nederland Zingt'.
Buiten Europa trad hij als dirigent, pianist en organist op in Israël, Canada en Amerika.
Als componist is hij bekend door z'n instrumen­tale arrangementen en talloze composi­ties voor koor, orgel, orkest etc.
In 2002 werd hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.