Jongerenkoor Jesaréla

Jongerenkoor 'Jesaréla' is een koor opgericht voor en door jongeren in 2008. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar uit Lisse, Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn en omstreken zijn welkom om te komen zingen. Ons koor staat onder leiding van onze enthousiaste dirigent: Martien van der Zwan en als vaste begeleider Arjan Wouters jr.

Wij repeteren wekelijks op donderdag van 19.00 - 20.30uur in Lisse.
Psalmen, psalmbewerkingen, geestelijke liederen en klassieke werken wisselen elkaar af binnen ons (uitgebreide) zangrepetoire. Per seizoen staan er gemiddeld vijf tot zes concerten op het programma, waarvoor we ons met veel passie en gedrevenheid inzetten.

Voortdurend verwelkomen wij nieuwe leden op ons koor, en de drempel om lid te worden proberen we dan ook zo laag mogelijk te houden.

De naam ‘Jesaréla’ vinden we terug in de Bijbel, in 1 Kronieken 25. Hier lezen we dat Jesaréla, net als zijn vader Asaf, voorzanger was in de tempel des Heeren. Zijn naam betekent ‘oprecht tot God’. Het is onze wens en bede om onze muziek tot eer en verheerlijking van onze Schepper te mogen laten horen.