Jongerenkoor Matthanja

Jongerenkoor Matthanja is een christelijk koor met enthousiaste leden in de leeftijd van 15 tot 35 jaar.
Elke twee weken wordt er onder leiding van Peter Wildeman op donderdagavond gerepeteerd. Deze avonden zijn in ‘De Ontmoeting’ in ’s-Gravenpolder.